11 Haziran 2018

Gösterim: 554

ciftanadal

Çift Anadal Programı

  • Anadal lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrenciler, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere eğitim görebilirler.
  • İkinci anadal programı, ilgili bölüm ve fakülte kurullarının önerisi ve Senatosunun onayı ile açılır.
  • Çift anadal programı eşdeğer ve ortak dersler dışında en az ilgili programın toplam kredisinin %35’i olmalıdır.
  • Çift anadal programı açacak ilgili birim, her akademik yarıyılın başında kontenjanlarını belirterek çift anadal ders programını ve kayıt tarihlerini duyurur.
  • Bir anadal programına o yıla ait birinci sınıf birinci dönem anadal öğrenci sayısının %20'sinden daha fazla ikinci anadal öğrencisi kabul edilemez.
  • Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, lisans programlarında anadal programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılının başında önlisans programlarında ise en erken ikinci yarıyılın başında en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
  • Çift anadal programına başvurular belirlenen tarihler arasında başvuru formu ve transkript ile ilgili birimin öğrenci işlerine yapılır.