27 Temmuz 2020

Gösterim: 4241

Neden BANÜ

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Kuruluşu

Balıkesir’in iki üniversitesinden biri olan ve 23 Nisan 2015 tarihinde Balıkesir Üniversitesi’nden devralınan eğitim kurumlarıyla akademik hayata başlayan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 26 yıllık köklü bir geçmişe ve tecrübeli bir akademik kadroya sahiptir.

Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek ve Susurluk ilçelerinde bulunan toplam 8 yerleşkede; 4 enstitü, 9 fakülte, 1 yüksekokul ve 9 meslek yüksekokulunda yaklaşık 13.500 öğrencisi ve 675 personeli ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.  (2020-21 eğitim-öğretim yılında 1800’ü yabancı öğrenci olmak üzere öğrenci sayısının yaklaşık 15.300 arasında olması ve personel sayısının da 800’ün üzerine çıkması öngörülmektedir.)

“Geleceğe Açılan Köprü” sloganıyla kurulan ve Türkiye’nin en genç devlet üniversitelerinden biri olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kuruluş sürecini eksiksiz bir şekilde tamamlamış ve kısa sürede devlet üniversiteleri arasında muteber bir konuma ulaşmıştır. Gelişimini ve büyümesini sürdüren üniversitemiz, önümüzdeki dönemlerde 25.000 öğrenci kapasitesine ulaşacak, modern altyapısı ve sosyal donatı alanlarıyla bir dünya üniversitesine dönüşecektir. Bilginin kullanımı kadar üretimini de önemseyen üniversitemiz, devlet üniversitelerinin küresel rekabette başarıyla yer almasına katkı sağlayacak ve geleceğin inşasında söz sahibi olacaktır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Eğitim Anlayışı/Felsefesi

Üniversite eğitimi mesleki kariyerin ilk adımını oluşturmakta ve her meslek seçimi, aynı zamanda bir yaşam biçimini işaret etmektedir. Üniversitemiz, insan yaşamının önemli bir bölümünü doğrudan etkileyen bu dönemi en doğru ve verimli şekilde planlamakta olup, uluslararası eğitim kalitesiyle küresel rekabetin içinde yer alacak ve değişimin öznesi olacak nesilleri yetiştirmenin sorumluluğuna sahiptir. Ancak mesleki yetkinlik, eğitim anlayışımızın yalnızca bir yönünü kapsamakta, bu yetkinliği ülkemiz ve insanlık için kullanacak nesiller yetiştirmek de eğitim anlayışımızın bir diğer yönü oluşturmaktadır.

Üniversitemizin eğitim mottosu “SEN, UMUT OL”dur. Umut olmak, önemli bir altyapıya sahip olmayı gerektirir. Bu altyapı salt bilgi ile açıklanamaz. Meslek sahibi olmak bir adımdır ama daha fazlasını ister. İyi bir insan olmak, vatana ve millete sadakat, yetenek, erdem gibi kavramlar daha fazlası diye belirttiğimiz bu alan içinde yer alır. Genç olmak da umut olmak için tek başına yetmez, gençliğin umuda dönüşmesi için yukarıda sıraladığımız özellikleri de içine alan bir eğitim anlayışı gereklidir.

Üniversitemizin eğitim anlayışı, gençliği ülkemizin ve insanlığın umuduna dönüştürmek üzerine şekillendirilmiş ve bunun için ihtiyaç duyulan adımlar atılmıştır. Cumhuriyetin ilanına giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını taşıyan ve millî mücadelenin başlangıcında tarihi bir rol üstlenen “BANDIRMA VAPURU”, bir umut vapurudur. Tek yükü umut olan, bu umudu tüm yurda taşıyan ve umudun simgesine dönüşen Bandırma Vapuru; kavramın önemini ortaya koyan önemli bir vasıtadır. Tarihi vapurun bu yönünden ilham alarak belirlediğimiz eğitim felsefemizin nihai amacı da ülkemiz ve insanlık için umut olacak nesiller yetiştirmektir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin misyonu; “toplumsal değerlere saygılı, bilim, teknoloji, kültür ve sanatsal birikimiyle bölgesi ve ülkesi için değer üreten, uluslararası düzeyde saygın bir eğitim ve araştırma üniversitesi olarak ülkemiz ve insanlığın gelişimine katkı sağlamaktır.”

Üniversitemizin vizyonu ise; “katılımcı, özgürlükçü, yenilikçi ve üretken kurumsal yapısıyla eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal alanda öncü, uluslararası alanda etki sahibi bir üniversite olmaktır.”

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, barındırdığı dinamik unsurlar ile aynı zamanda bir dünya üniversitesi olmayı da hedeflemektedir. Amacımız, zengin tarihi ve kültürel birikime sahip ve jeopolitik olarak önemli bir kavşak olma niteliği taşıyan bir şehirde kurulmuş olan üniversitemizi, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyduğu bir üniversite yapmaktır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Başarısı

Üniversitemiz, genç bir eğitim kurumu olmasına rağmen gelişimini sürdürmekte ve bu gelişimini rakamlarla da ispatlamaktadır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2017 Yılı Üniversite Akademik Performans sıralamasında 108 devlet üniversitesi arasında 25’inci olma başarısını göstermiş ve aynı sıralamada Denizcilik Fakültemiz 1’inci olmuştur. Ayrıca, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’na göre; “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” sıralamasında, 109 devlet üniversitesi arasında 12. sıraya yükselmiştir. Nisan 2019'da açıklanan 2018 yılı üniversite akademik performans sıralamasında üniversitemiz 116 devlet üniversitesi arasında 17. olma başarısını göstermiştir. Nisan 2020'de açıklanan 2019 yılı akademik performans sıralamasında ise üniversitemiz 123 devlet üniversitesi arasında 28. sırada yer almayı başarmış, 2006 yılından sonra kurulmuş olan 70 devlet üniversitesi arasındaki sıralamada ise 9. olmuştur.

Balıkesir Üniversitesi’nden devralınan 26 yıllık akademik birikim, bu hızlı yükselişin temelindeki önemli bir faktördür. Kısa bir süre içerisinde oluşturduğumuz ve bugün referans gösterilen kurum kültürü ve eğitim anlayışımız da bu başarıdaki diğer önemli etmenlerdir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Coğrafi Konumu

Yerleşkelerimizin bulunduğu Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek ve Susurluk ilçeleri, aynı zamanda başta Manyas Kuş Cenneti, Kapıdağ Milli Parkı, kaplıcaları, antik kentleri, denizi, yeşili, tarihi ve doğasıyla bir turizm cenneti konumundadır.

İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa ve İzmir gibi büyükşehirlere yakınlığı, karayolu, denizyolu ve demiryolu ile seyahat imkânları ve önemli bir kavşak olma niteliği taşıyan konumu, yurt içi ve yurt dışından gelen öğrenciler için büyük bir avantaj oluşturmaktadır.

Üniversite yerleşkelerimizin bulunduğu Güney Marmara; tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, enerji ve turizm alanlarında gelişmiş bir bölge olma özelliği taşımaktadır. Özellikle Bandırma Limanı, bölge ekonomisi için önemli bir gelişim fırsatı oluşturmaktadır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde Yer Alan Akademik Birimler

Üniversitemiz bünyesinde toplam 130 bölüm ve programda eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Tıp Fakültesi olmak üzere 9 fakültemiz bulunmaktadır. 

Yabancı Diller Yüksekokulumuz’da yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin de aralarında bulunduğu nitelikli öğretim kadromuzla, isteğe bağlı İngilizce sınıflarımızda kaliteli bir yabancı dil öğrenimi görme imkânı sunulmaktadır.

Bandırma MYO, Gönen MYO, Manyas MYO, Erdek MYO, Susurluk MYO, Denizcilik MYO, Sağlık Hizmetleri MYO, Adalet MYO ve Bandırma Organize Sanayi Teknik MYO olmak üzere 9  Meslek Yüksekokulumuz bulunmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde toplam 39 lisansüstü programda eğitim verilmekte ve Gönen Jeotermal Enstitümüz ile Sağlık Bilimleri Fakültemiz tarafından Gönen’de ortak bir Termal Sağlık Merkezi açılması için de hazırlıklarımız devam etmektedir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Yerleşkeleri

Merkez Yerleşke, Bandırma Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi, Sağlık Bilimleri Yerleşkesi ve Edincik Yerleşkesi olmak üzere Bandırma’da 4 yerleşkemiz bulunmaktadır. Diğer yerleşkelerimiz ise; Gönen, Manyas, Erdek ve Susurluk'ta yer almaktadır.

Yerleşkelerimiz; amfiler, modern ve donanımlı derslikler, konferans salonları, uygulama ve bilgisayar laboratuvarları, hızla büyüyen ve gelişen kütüphane, spor ve sosyal donatı alanları ile öğrencilerimize eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında, keyifli vakit geçirecekleri kaliteli mekânlar sunmaktadır. 

Mavi ile yeşilin buluştuğu bir coğrafyada yer alan üniversitemizin yerleşkeleri, temiz hava, bol oksijen ve yeşil alanların genişliği yanında, şehir merkezlerine olan yakınlığı ile öğrencilerimize, hızlı, rahat ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmaktadır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma Stratejisi ve Çalışmaları

Üniversite olarak, uluslararası alanda saygın bir üniversite olmak en büyük hedeflerimiz arasındadır. Bunun için uluslararasılaşma kavramını ve dünya üniversiteleri ile değişim ve işbirliği anlaşmalarını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda, başta geçtiğimiz yıl ABD’nin Los Angeles eyaletinde düzenlenen ve dünyanın en büyük eğitim ve işbirliği fuarı olan NAFSA; yine geçtiğimiz yıl İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük eğitim ve işbirliği fuarı olan IEAE fuarı olmak üzere birçok yurt dışı eğitim, tanıtım ve işbirliği fuarına iştirak edilmiştir.

Bu çalışmalar sonucunda Erasmus ve Mevlana programları çerçevesinde 100 uluslararası anlaşma yürürlüğe girmiş olup, yaklaşık 30 anlaşma da imza aşamasındadır. Uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında mevcut 1.200’e yakın uluslararası öğrenci sayısının 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 1.800’e yükselmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda gerek tanıtım çalışmaları, gerekse misafir öğrencilerin tercihlerini etkileyen ulaşım, konaklama, burs vb. alanlarda kendileri ile ilgili kolaylıklar sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Eğitimci kadromuzu da yabancı akademisyenlerle daha da zenginleştirmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Sağlık, Spor ve Sosyal Etkinlikler İle İlgili Öğrencilere Tanıdığı İmkânlar

Üniversite öğrencilerimizin tüm ilgi alanlarını kapsayacak 55 adet öğrenci topluluğumuz bulunmaktadır. Bu topluluklarımız bilim, kültür, sanat, spor ve her türlü sosyal alanda gönüllü çalışmalar yaparak hem kendi gelişimlerini sağlamakta, hem de üniversitemize büyük katkı vermektedirler. Öğrenci topluluklarımızın faaliyetlerinin yanında, bahar şenlikleri, doğa yürüyüşleri, sosyal ve sportif etkinlikler, yarışma ve sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde farklı ve özgün faaliyetler üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

50 branşta 24 spor takımımız bulunmakta, bu takımlarımızdan 20 tanesi üniversiteler arası lig ve turnuvalarda mücadele vermektedir. Yeni bir üniversite olmamıza rağmen Türkiye dereceleri çıkarıyor olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor Kulübü’nün kurulması ile üniversitemiz spor alanında çalışmalarını daha da yoğunlaştırmış ve öğrencilerimize gerek spor tesisi, gerekse spor malzemeleri konusunda daha büyük imkânlar sunulmaya başlanmıştır.

Öğrencilerimize daha hızlı ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için İl Sağlık Müdürlüğümüz işbirliğiyle üniversitemiz bünyesinde 2 doktor, 2 hemşire ve 1 psikologtan oluşan Aile Sağlığı Merkezimiz (ASM) öğrencilerimize hizmet vermektedir. Ayrıca üniversitemizin yanı başında bulunan A2 kategorisindeki Bandırma Devlet Hastanemiz de öğrencilerimizin sağlık hizmetlerine kolay ulaşımı hususunda büyük bir avantaj sağlamaktadır.  

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Gelen Öğrenciler İçin Sunduğu Konaklama ve Burs İmkânları

Üniversitemize yönelik hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’na ait üçü Bandırma’da biri Manyas ve biri de Gönen’de olmak üzere 2.200 öğrenci kapasiteli 5 adet kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. Bunların yanında, merkez yerleşkemizde KYK tarafından inşaatı yaptırılan 1.300 öğrenci kapasiteli yeni kız öğrenci yurdumuz da tamamlanmış olup 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hizmete açılacaktır. Ayrıca kentimizde özel teşebbüs tarafından çok sayıda özel yurt ve apart imkânı bulunmaktadır. Bu nedenle üniversitemizi kazanan öğrenciler için herhangi bir barınma problemi bulunmamaktadır.

Öğrencilerimize vakıf, dernek vb. sivil toplum kuruluşlarının sağlamış olduğu bursların yanında, üniversitemiz tarafından hâlihazırda yemek bursu ve kısmi zamanlı çalışma imkânı sunulmaktadır. Ayrıca yeniden yapılandırılan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfı ile önümüzdeki dönemde yeni burs imkânları oluşturulacaktır. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Bilimsel Çalışmaları

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TÖMER), Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER), Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAGEM), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SEM), Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-Çocuk Üniversitesi), Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-UZEM), Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BİTEM), Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-ESAM), Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BORTAM), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-FTR), Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-APAM), Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUAM), Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-DTLM), Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAT), E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-E-SPOR), Tarih, Kültür ve Sanat Uygulama Araştırma Merkezi (BANÜ-TAKSAM), Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SABESYA), Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-GÖÇ) ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SPR) olmak üzere üniversitemiz bünyesinde 19 uygulama ve araştırma merkezi kurulmuş bulunmaktadır. Bu uygulama ve araştırma merkezlerinin üniversitemize, bölgemize ve ülkemize çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Üniversitemiz, akademik başarı için ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumların gerçekleştirilmesini çok önemsemektedir. Bu doğrultuda 2017 yılı içerisinde biri Bandırma’da olmak üzere yurt içi ve yurt dışında toplam 13 uluslararası kongre ve sempozyumun düzenleyicisi veya paydaşı, 2018 yılı içerisinde ise 6 tanesi Bandırma’da olmak üzere toplam 35 uluslararası kongre ve sempozyumun düzenleyicisi veya paydaşı, 2019 yılı içerisinde ise 9 tanesi Bandırmada olmak üzere toplam 30 uluslararası kongre ve sempozyumu düzenleyicisi veya paydaşı olmuştur. 2020 yılı için 30 uluslararası kongre ve sempozyum planlanmış olmak ile birlikte Covid-19 salgını nedeniyle şuana kadar 3 uluslararası kongre ve sempozyum gerçekleştirilebilmiştir.

YÖK tarafından 2016 yılı içerisinde 8 üniversite ihtisas üniversitesi olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz de bunlardan biri olup, kendisine “Akıllı Ulaşım Sistemleri” alanında ihtisas üniversitesi olma görevi verilmiştir ve üniversitemiz bu alanda çalıştaylar gerçekleştirmiş, 19-21 Nisan 2018 tarihlerinde ise Bandırma’da bir uluslararası konferans gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz, fakültelerini ve bölümlerinin kuruluşunu özellikle akıllı ulaşım sistemleri alanıyla bağlantılı bir şekilde planlamaktadır. Akıllı ulaşım sistemleri alanında Türkiye çapında oldukça kapsamlı bir laboratuvar kurma girişimi de devam etmektedir.

Üniversite olarak en çok önemsediğimiz alanların başında kütüphanemiz gelmektedir. İyi bir üniversite olmak iyi bir kütüphaneye sahip olmakla mümkündür. Bu doğrultuda kütüphanemiz çok kısa süre içerisinde özellikle dijital yayın sayısı bakımından iyi bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. Kütüphanemizde basılı ve elektronik yayınların toplam sayısı 500 bine ulaşmıştır. Kütüphanemiz ulusal lisans kapsamında EKUAL ULAKBİM üzerinden 18 adet veri tabanına erişim sağlamaktadır. Üniversite veri tabanlarına kampüs içinden ve kampüs dışından sınırsız erişim mümkündür. Geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız Prof. Dr. Sabahattin Zaim Kütüphanemiz 2.000 m2 kapalı alan ve 700 oturma kapasitesi ile bölgemizin en modern kütüphanesi  olma özelliğini taşımaktadır.

Üniversitemiz, ülkemizde henüz çok az üniversitede uygulanmaya başlanılan LMS (Learning Management System) sistemi pilot uygulamasına başlamış bulunmaktadır. Yine tüm akademik ve idari personelimize Microsoft akademik portaldan faydalanma imkânı sağlanmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde halihazırda 6 hakemli dergi yayın faaliyetinde bulunmaktadır. Bunlardan en eskisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz yönetimindeki “Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD)” olup, uzun yıllardır akademik dünyaya katkı sağlamaktadır.

Ayrıca, yayın hayatına yeni başlamış olan “Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (BANÜ-SAD)”, “Sağlık Bilimleri Araştırmaları Dergisi (BANÜ-SABAD)”, “Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (BANÜ-AUSUD)” , “Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi (BANÜ-UİD)” ve "Dünya Dilleri, Edebiyatları vee Çeviri Çalışmaları Dergisi (BANÜ-DEDÇED)" ulusal ve uluslararası alanda bilim hayatına önemli katkılar verecektir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde Teknolojik Altyapı

Geçtiğimiz üç yıl içerisinde en büyük yatırım alanlarımızdan biri de bilişim sistemleri yatırımları olmuştur.

Üniversitemizin sunucu ve internet altyapısı tamamlanmış olup, tüm personel ve öğrencilerimize bütün yerleşkelerimizde güvenli, kablosuz internet erişim hizmeti sağlanmıştır.

Ayrıca tüm personel ve öğrencilerimize sınırsız depolama alanı içeren e-posta hizmeti de verilmektedir.

Üniversitemizin gelişimi için bilişim ve teknoloji alanında önemli yatırımlar yapılmıştır. Akıllı kart sistemine geçilerek yerleşke girişlerinde, ders takibi amacıyla sınıflarda, yemekhane ve kütüphanede tek bir akıllı kart ile öğrencilerimiz tüm işlemlerini gerçekleştirme imkânına kavuşmuştur.

Bilişim alanında gerçekleşen bu yatırımların yanında, biri i-Mac Laboratuvarı ve biri de network eğitimi verebilecek niteliğe sahip bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplamda 15 adet bilgisayar laboratuvarı üniversitemiz bünyesinde mevcut bulunmaktadır. Bölümlerimizin ihtiyaç duyduğu diğer laboratuvar ortamları da en yeni teknolojilerle donatılmaktadır. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi - İletişim

Üniversitemiz ile bilgi almak isteyenler;
- www.bandirma.edu.tr internet sayfamızdan,
- bandirmauni Facebook/Twitter/İnstagram/Youtube adreslerimizden,
- kurumsaliletisim@bandirma.edu.tr e-posta adresimizden ve
- 0266 717 01 17 no’lu santralimizden
bizlere kolayca ulaşarak her konuda bilgi edinebilirler.

 


Fotoğraflar