21 Temmuz 2022

Gösterim: 4277

Hakkımızda

Türkiye’nin yenilikçi ve dinamik devlet üniversitelerinden biri olan ve “Geleceğe Açılan Köprü” sloganını benimseyen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kuruluş sürecini eksiksiz bir şekilde tamamlamış ve kısa sürede devlet üniversiteleri arasında akademik başarıda üst sıralara hızla yükselmektedir. Gelişimini ve büyümesini sürdüren üniversitemizin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 25.000 öğrenci kapasitesine ulaşması öngörülmektedir. Bilginin kullanımı kadar üretimini de önemseyen üniversitemiz, devlet üniversitelerinin küresel rekabette başarıyla yer almasına katkı sağlayacak ve geleceğin inşasında söz sahibi olacaktır.

Üniversite eğitimi mesleki kariyerin ilk adımını oluşturmakta ve her meslek seçimi, aynı zamanda bir yaşam biçimini işaret etmektedir. Üniversitemiz, insan yaşamının önemli bir bölümünü doğrudan etkileyen bu dönemi en doğru ve verimli şekilde planlamakta olup, uluslararası eğitim kalitesiyle küresel rekabetin içinde yer alacak ve değişimin öznesi olacak nesilleri yetiştirmenin sorumluluğuna sahiptir. Ancak mesleki yetkinlik, eğitim anlayışımızın yalnızca bir yönünü kapsamakta, bu yetkinliği ülkemiz ve insanlığa faydalı olmak amacıyla kullanacak nesiller yetiştirmek de eğitim anlayışımızın bir diğer yönünü oluşturmaktadır.

Üniversitemizin eğitim sloganı “Sen, Umut Ol!” dur. Umut olmak, önemli bir altyapıya sahip olmayı gerektirir. Bu altyapı salt bilgi ile açıklanamaz. Meslek sahibi olmak çok önemli bir adımdır ancak daha fazlasına ihtiyaç vardır. İyi bir insan olmak, vatana ve millete sadakat, yetenek, erdem gibi kavramlar, daha fazlası diye belirttiğimiz bu alan içinde yer alır. Genç olmak da umut olmak için tek başına yetmez, gençliğin umuda dönüşmesi için yukarıda sıraladığımız özellikleri de içine alan bir eğitim anlayışı gereklidir.

Üniversitemizin eğitim anlayışı, gençliği ülkemizin ve insanlığın umuduna dönüştürmek üzerine şekillendirilmiş ve bunun için ihtiyaç duyulan adımlar atılmıştır. Cumhuriyetin ilanına giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını taşıyan ve milli mücadelenin başlangıcında tarihi bir rol üstlenen “Bandırma Vapuru”, bir umut vapurudur. Tek yükü umut olan, bu umudu tüm yurda taşıyan ve umudun simgesine dönüşen Bandırma Vapuru, kavramın önemini ortaya koyan önemli bir vasıtadır. Tarihi vapurun bu yönünden ilham alarak belirlediğimiz eğitim felsefemizin nihai amacı da ülkemiz ve insanlık için umut olacak nesiller yetiştirmektir.

Üniversitemiz, toplamda 10 yerleşkede 4 enstitü, 10 fakülte, 1 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulunda ve 19 uygulama ve araştırma merkezi ile 71 ülkeden 2.400’ü uluslararası öğrenci olmak üzere toplam yaklaşık 18.000 öğrencisi ve 913 personeli ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.